Cesarica, moje jabolko

 

je slogan, pod katerim smo na Kmetiji Purgaj ob sodelovanju številnih prijateljev ustvarjali prvo blagovno znamko slovenskih jabolk. To je bil čas, ko so se v slovenskem prostoru pričele tudi aktivnosti za zaščito kranjske čebele in lipicanca. Zaščita blagovne znamke jabolk Cesarica, je bila uradno vzpostavljena l. 1998 in je kmalu zatem pridobila znak CINDI – varovalno živilo, Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

 

 

Ime je posvečeno v čast in spomin cesarici Mariji Tereziji, ki je med številnimi reformami, s katerimi je dodobra pretresla tedanjo družbeno politično ureditev, pomembno vplivala na razvoj sadjarstva na Štajerskem in Kranjskem.

 

 

 

 

Blagovna znamka se je uveljavila na vseh ravneh družbenega dogajanja.

Jabolko Cesarica se je uveljavilo v šolah, zdravstvenih ustanovah, hotelih, trgovskih centrih, gledališčih, na sejemskih in športnih prireditvah doma in v tujini. Cesarica je združevala ljudi na kulturno-zabavnih prireditvah. Na to temo so bile organizirane likovne kolonije, ogledi sadovnjakov, obiranje jabolk… Dnevi Cesarice, večdnevno dogajanje, ki se je odvijalo v Pesnici pri Mariboru, je vsako leto privabilo številne domače in tuje obiskovalce.

 

 

 

Planica, pozdravlja te Cesarica in Cesarice za zlate lisice,

sta dogodka, ki sta pomen sadja in zdrave prehrane uspešno umestila v okvir športnih prireditev. Naš namen, pokloniti jabolko Cesarica vsakemu udeležencu, je na pobudo Svetovne smučarske organizacije prerasel v kampanjo Jabolko namesto alkohola. Cesarica je postala eden od zaščitnih znakov smučarske karavane in l. 1998 so bile na finalu svetovnega prvenstva v Planici zmagovalcem prvič podeljeni kristalni pokali v obliki skled polnih jabolk.

 

 

Turistični sejmi in slovesnosti

Cesarica je krasila razstavne prostore številnih sejmov po svetu. Projekt Vloga Cesarice v slovenski kulinariki, ki je bil zasnovan v sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije, se je nadaljeval v okviru projekta Slovenska hiša in bil med drugim prisoten na olimpijskih igrah v Sydneyu. Lično izdelan  paket šestih jabolk imenovan Pol ducata je postal darilo ob različnih slovesnostih in je dobil posebno mesto v okviru protokola predsedstva RS.

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje

Pri razvoju Cesarice je sodelovalo veliko ljudi, ki so znamki vdihnili življenje. Ekipni značaj potrjujejo učinki, ki se odražajo v dvigu zavesti o pomenu domače pridelave, povečalo se je zanimanje za sadjarstvo. Tudi državna politika je postala prijaznejša do tega področja in večina danes uspešnih sadjarjev je prav v tistem obdobju pričela z obsežnimi obnovami sadovnjakov in potrebne infrastrukture.

 

 

 

Cesarice ni

Uspešnost ideje potrjujejo ljudje, ki so ob obilno založenih policah spravljali prodajalce v zadrego z vprašanji » A Cesarice pa nimate« ali drevesničarji, ki so izobešali obvestila: »Cesarice ni«. To priča, kako močno se je znamka usedla v srca mnogih ljudi.

Na tem temelju vztrajno nadgrajujemo pridelavo zdravih jabolk, ki jih od l. 2005 označujemo z znakom Demeter.

 

Mediji o Cesarici