Pogosta vprašanja

“Ali je biološko dinamična pridelava prijaznejša od konvencionalnih oblik kmetovanja?”

Ugledni švicarski neodvisni inštitut FIBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) že več kot dvajset let ugotavlja in poroča o razlikah med konvencionalnim, organsko-biološkim ter biološko dinamičnim načinom pridelave. Biološko dinamična metoda je v prednosti po izmerjenih parametrih, ki poleg pridelka upoštevajo tudi odstotek biomase, pestrost travnih vrst, žuželk, deževnikov in drugih organizmov. Projekt je po svetu znan pod imenom DOK-poizkus (dinamično, organsko, konvencionalno), njegove metode pa so podlaga za delo pridelovalcem po vsem svetu.

“Kako ločiti biološko dinamične pridelke od konvencionalno pridelanih?”

Biološko dinamični pridelki so že na otip bolj čvrsti. Praviloma so tudi težji, saj imajo več suhe snovi. Za jabolka velja, da so pri enakem premeru tudi do deset odstotkov težja.

Pri nekaterih pridelkih si lahko pomagamo s poznavanjem “zlatega reza”, značilnega za planet Merkur. Na primer pri ananasu potekajo spirale v razmerju osem proti trinajst. Pri sončnici štiriintrideset proti petinpetdeset itn. Pri drugih uporabimo pentagram, značilnost Venere. Zasledimo ga, če jabolko prečno prerežemo. Peščišče je namreč petkrako.
Obstajajo pa tudi metode, ki so plod znanstvenega dela. Ena takšnih je kristalizacija bakrovega klorida. Glede na sliko, ki v postopku nastane, kažejo biološko-dinamični pridelki visoko stopnjo notranjega reda, medtem, ko pri konvencionalno pridelanih pridelkih ni nobene strukture. Enako je pri obsevanih semenih.

Vse bolj pa se uveljavlja tudi uporaba biofotonske kamere ali fotopomnoževalke, ki jo je razvil nemški fizik Fritz Albert Popp (znan po raziskavah na področju rakavih obolenj). Temelji na dokazanem stalnem toku fotonov, ki jih oddajajo vsi živi organizmi. Zdrava hrana ima najnižjo in najbolj koherentno intenziteto.

“Iz česa izdelujete kompost?”

Osnova komposta je dobro preperel hlevski gnoj. Najprimernejši je gnoj prežvekovalcev iz ekstenzivne reje. Temu dodajamo rastlinske kompostne materiale, torej snovi pridobljene na osnovi rastlin in mikroorganizmov. Na sadjarskih kmetijah je to pretežno vejevje obrezovanega drevja, tropine ipd. Pri sestavi komposta smo pozorni na pravilno razmerje med ogljikom in dušikom. Pri omenjenih odpadkih je razmerje v korist ogljika, zato dodajamo materiale z večjo vsebnostjo dušika, npr. bučne in repične tropine itd. V nasadih sadnega drevja, kjer mulčimo, oziroma površinsko kompostiramo, lahko to razmerje popravimo tudi z vključitvijo metuljnic. Kompostni kup zložimo v obliki trapeza, ki je spodaj do 2 metra širok, in do 1.5 metra visok. Zaradi primerne vlažnosti je za kompostiranje ugodna polsenčna lega, najbolje v smeri sever-jug. Kompostne kupe pokrijemo z materialom, ki prepušča zrak. Zaradi zračenja jih tudi večkrat premečemo. Praviloma jih v oktobru cepimo z biološko-dinamičnimi kompostnimi preparati, ki ugodno vplivajo na razgradnjo organskih substanc.

“Kako se pripravi kompost iz žagovine in oblancev? V naprej hvala!”

Komposte iz oblancev, žagovine, lubja in drugih materialov z veliko celuloze uvrščamo med posebne komposte. Primerni so za cvetoče žive meje, grmovnice ipd.
Pri njih je razmerje v korist ogljika. Takšno okolje za razvoj mikroorganizmov ni najprimernejše, zato je proces razgradnje dolg, končni kompost pa reven s humusom. Pri pripravi kompostnega kupa si prizadevamo za čimbolj optimalno razmerje, torej ogljik/dušik (C/N) 10:1. Za primerjavo: začetno C/N razmerje pri govejem gnoju znaša približno 20, pri ostankih obrezovanja 100-150, pri smrekovem žaganju pa med 200-230. Priporočljivo torej je, da omenjene materiale kompostiramo skupaj s hlevskim gnojem ter jim dodamo kompostne preparate, ki pospešujejo proces razgradnje organskih snovi.

Kompostni kup naj bo dobro prezračen in ustrezno vlažen. V začetni fazi mora razviti potrebno toploto. Velja, da lubje in žagovino kompostiramo najmanj dve leti. Materiali, ki jih kompostiramo, naj ne vsebujejo škodljivih sredstev za zaščito lesa.

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas preko kontaktnega obrazca! Odgovor bomo objavili v najkrajšem možnem času. 🙂